ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik İmza

Elektronik İmza

Aile Hekimlerinin E-imza ilk başvuru ve yenileme işlemleri için tıklayınız.

Detayı Gör »

Aile Hekimim Kim

Aile Hekimim Kim

Aile Hekimi Sorgulama sayfası için tıklayınız.

Detayı Gör »

Web Uygulamaları

Web Uygulamaları

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM) Doktor Bilgi Bankası Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi ....

Detayı Gör »


Haberler

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve Üniversiteler arasında yapılmış olan Sağlık, Eğitim Araştırma Bölgesi Protokolü (SEAB) kapsamında Başkent ve Ankara Üniversitesi İntörn Öğrencilerine yönelik Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Görevleri hakkında eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Detayı Gör »
Bu yıl “Ulusal Kanser Haftası” Etkinlikleri 1-7 Nisan tarihleri arasında Müdürlüğümüz ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nin işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Detayı Gör »
2 Nisan günü, 2007 yılından bu yana Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edilmektedir. Nisan ayı boyunca dünya çapında pek çok kurum ve kuruluş tarafından otizme dikkat çekmek üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Otizm Farkındalık Günü, insanların otizmli bireylere özellikle de otizmli çocuklara yönelik farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri olarak Otizm Farkındalık Günü kapsamında Nisan ayı boyunca tüm ilçelerimizde çeşitli etkinliklerle farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Detayı Gör »
Dünya Sağlık Günü’nün bu yılki temasının çekirdeğini iyileşmenin hayati bileşeni olarak depresyon hakkında konuşmanın önemi oluşturmaktadır. Depresyonun da içinde olduğu ruhsal hastalıklar hakkındaki damgalama tüm dünyada insanların yardım almasının önünde engel oluşturmaktadır.

Detayı Gör »
Toplum Sağlığı Merkezi ve Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline yönelik 27-31/03/2017 tarihleri arasında Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitim Becerileri Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Detayı Gör »
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürlüğü tarafından Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliği odasında her hafta Salı ve Perşembe günleri 09:00-12:00 saatleri arasında randevu sistemi ile Müdürlüğümüz çalışanlarına Obezite Danışma Birimi'nde Sağlıklı Beslenme danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) hizmete başlamış olup; HSBS(Halk Sağlığı Bilgi Sistemi) ve MBYS(Muayene Bilgi Yönetim sistemi) uygulamalarına erişim kapatılacaktır. HSYS'ye (https://hsys.saglik.gov.tr) adresinden erişilmektedir.

Detayı Gör »

İlanlar

Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergesinin Mayıs Ayı Atanma Dönemi

Detayı Gör »
2017 Yılı ASM/AHB 1.Gruplandırma Periyodik Değerlendirmeleri Hakkında Açıklama Sağlık Bakanlığı’nın 2011/3 sayılı “Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesi” konulu Genelge’sinin 4. Maddesi gereği gruplu aile hekimliği birimlerinin 2017 yılı 1. Periyodik (Mart-Nisan) değerlendirmeleri 01 Mart - 28 Nisan 2017 tarihleri arasında, 06/01/2017 tarihli ve 36923560 barkod numaralı Makam Oluru doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Detayı Gör »
Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemlerinde Hazırlaması Gereken Dosya İçerik Listesi ve Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma Kriterler Tablosu için tıklayınız.

Detayı Gör »
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği talebinde bulunan kurum/kuruluşlar aşağıdaki işlem basamakları doğrultusunda istenen bilgi ve belgeleri hazırlayarak Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine başvuracaklardır. Başvuru alındıktan sonra, Müdürlüğümüz tarafından yerinde değerlendirme yapılarak gerekli yazışma ve olur işlemleri aşaması tamamlanarak yetki belgesi düzenlenecek ve ilgili kuruma iletilecektir.

Detayı Gör »
Performans İtiraz Komisyonu toplantı kararları yayınlanmıştır.

Detayı Gör »
Biyosidal ürün uygulama işyerlerine ait liste yer almaktadır.

Detayı Gör »
25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 29. Maddesinde “(1) (Değişik ibare: RG-11/3/2015-29292) Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir.

Detayı Gör »


Etkinlik Takvimi

  • 0