ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik İmza

Elektronik İmza

Aile Hekimlerinin E-imza ilk başvuru ve yenileme işlemleri için tıklayınız.

Detayı Gör »

EBYS

EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hakkında belgeler için tıklayınız.

Detayı Gör »

Web Uygulamaları

Web Uygulamaları

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM) Doktor Bilgi Bankası Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi ....

Detayı Gör »


Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün "Yurtdışı Çıkış Yazıları" hakkındaki 25/07/2017 tarihli yazısı için tıklayınız.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) hizmete başlamış olup; HSBS(Halk Sağlığı Bilgi Sistemi) ve MBYS(Muayene Bilgi Yönetim sistemi) uygulamalarına erişim kapatılacaktır. HSYS'ye (https://hsys.saglik.gov.tr) adresinden erişilmektedir.

Detayı Gör »
Hac ve Umre Ziyaretleri kapsamında ülkemizden Suudi Arabistana ziyaret edecek olan tüm Hacı adaylarının aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak Hac ve Umre ziyareti öncesi bazı aşıları yaptırmaları büyük önem arz etmektedir.

Detayı Gör »
Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilaç kullanırken belirlenen doğru ilacın, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması ilkelerinin bütünüdür.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından; vatandaşların aile hekimliği uygulaması ile faydalanabilecekleri diğer hizmetleri tanıtmak amacıyla eğitim videosu hazırlanmıştır.

Detayı Gör »
"saglik.gov.tr" uzantılı mail adresi alabilmek için tıklayınız.

Detayı Gör »
Aile Hekimliği Uygulaması Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri Ve Sunulması Gereken Evraklar

Detayı Gör »

İlanlar

EBYS yardım dokümanı ve videoları için tıklayınız.

Detayı Gör »
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği talebinde bulunan kurum/kuruluşlar aşağıdaki işlem basamakları doğrultusunda istenen bilgi ve belgeleri hazırlayarak Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine başvuracaklardır. Başvuru alındıktan sonra, Müdürlüğümüz tarafından yerinde değerlendirme yapılarak gerekli yazışma ve olur işlemleri aşaması tamamlanarak yetki belgesi düzenlenecek ve ilgili kuruma iletilecektir.

Detayı Gör »
Performans İtiraz Komisyonu toplantı kararları yayınlanmıştır.

Detayı Gör »
Biyosidal ürün uygulama işyerlerine ait liste yer almaktadır.

Detayı Gör »
25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 29. Maddesinde “(1) (Değişik ibare: RG-11/3/2015-29292) Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir.

Detayı Gör »


Etkinlik Takvimi

  • 0